گردشگری معدنی
انگوران
انگوران از سال ۹۹ گردشگر می پذیرد

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، معدن ۹۸ ساله سرب و روی انگوران به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه از اردیبهشت ماه سال ۹۹ پذیرای تورهای گردشگری می شود. بر اساس این گزارش کمیته اجرای طرح گردشگری معدنی از سال ۹۶ در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی […]

نوشته شده در تاریخ : ۲۸/ ۱۱ /۱۳۹۸