معدن انگوران
انگوران
انگوران از سال ۹۹ گردشگر می پذیرد

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، معدن ۹۸ ساله سرب و روی انگوران به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه از اردیبهشت ماه سال ۹۹ پذیرای تورهای گردشگری می شود. بر اساس این گزارش کمیته اجرای طرح گردشگری معدنی از سال ۹۶ در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی […]

نوشته شده در تاریخ : ۲۸/ ۱۱ /۱۳۹۸
با حضور استاندار زنجان برگزار شد: جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در انگوران

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روز گذشته در محل مجتمع سرب و روی انگوران با حضور استاندار زنجان برگزار شد. در این جلسه معاون اکتشاف و بهره برداری ایمپاسکو و مدیر مجتمع سرب و روی انگوران گزارشی از عملکرد مجتمع و […]

نوشته شده در تاریخ : ۹/ ۱۰ /۱۳۹۸