سنگ آهن
سنگ آهن سیرجان
مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان خبر داد: جهش تولید با حضور بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مرادعلی منظری توکلی؛ مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان با بیان این مطلب گفت: در معدن شماره ۲ و پس از واگذاری راهبری استخراج و فروش معدن به بخش خصوصی ، شاهد رشد تولید بیش از ۲/۵ برابری هستیم. وی در ادامه افزود: مجموع سنگ […]

نوشته شده در تاریخ : ۲۲/ ۱۰ /۱۳۹۸
مزایده
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۲۴-۹۸/۱۰ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ۵۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت تولیدی مجتمع نفلین سینیت کلیبر ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (صدوبیست […]

نوشته شده در تاریخ : ۲۱/ ۱۰ /۱۳۹۸