سال 98
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال ۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بعنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عهده دار بخشی از فعالیت های آن سازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز، استخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ می باشد. بر این اساس نظارت و مدیریت تعدادی از مجتمع ها […]

نوشته شده در تاریخ : ۲۱/ ۱۱ /۱۳۹۸