آموزش
معدنکار کوچک
با حمایت ایمپاسکو صورت گرفت: چاپ کتاب “معدنکار کوچک”

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، برای نخستین باردر جهت فرهنگ سازی و آشنایی کودکان با فرآیند معدنکاری کتاب رنگ آمیزی کودک با حمایت ایمپاسکو و به پیشنهاد دفتر طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس چاپ شد. این کتاب که با عنوان “معدنکار کوچک” چاپ شده است، […]

نوشته شده در تاریخ : ۱۷/ ۱۲ /۱۳۹۸