مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد: از ۲۲ معدن پایش شده، ۳۴ درصد نیاز به تامین سرمایه دارند

یکشنبه, ۶ مرداد, ۱۳۹۸

از ۲۲ معدن پایش شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، ۳۴ درصد دارای مشکل تامین نقدینگی هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، وجیه اله جعفری؛ مدیرعامل شرکت شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به پایش ۵ استان در سال گذشته و ۸ استان در سال جاری گفت: از ۲۲ معدن پایش شده توسط ایمپاسکو، ۳۴ درصد دارای مشکل تامین نقدینگی،۱۳درصد مشکل عدم انجام اکتشافات تکمیلی و شناسایی ذخایر جدید، ۱۳درصد دارای ماده معدنی با عیار پایین، ۱۱درصد مشکل فرآوری، ۵درصد مشکل بازاریابی و ۲درصد نیز مشکل فنی و تکنولوژی دارند.
وی در ادامه افزود: ۹۸٫۳ درصد از معادن کشور کوچک مقیاس هستند و این در حالیست که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید از آن این معادن است.
جعفری خاطر نشان کرد: طرح احیا و فعال سازی معادن چهار رکن دارد که شامل سرمایه گذار، سرمایه پذیر، انجمن های تخصصی است، نقش دولت در این طرح تسهیل کننده و کمک کننده است به طوری که فضا برای احیا و فعال سازی معادن راکد کوچک فراهم شود.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصریح کرد: پایش این طرح با هدف برطرف کردن نقص ها و اشکالات موجود به صورت مستمر انجام می شود.
وی اظهار داشت: امروزه آمار بسیاری از استان ها در معادن کوچک اخذ شده و این امر با هماهنگی های انجام شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها و انجمن ها به دست آمده است.
جعفری با اشاره به عارضه یابی های انجام شده از معادن غیرفعال کوچک گفت: یکی از اقداماتی که در طرح احیای معادن کوچک مقیاس انجام دادیم، نقش آفرینی متقابل بین معادن کوچک و بزرگ است به طوری که طرفین حمایت های دوسویه از یکدیگر داشته باشند و در واقع متصل کردن معادن بزرگ به معادن کوچک با این هدف انجام شد که معادن کوچک بتوانند بخشی از نیاز معادن بزرگ به ماده معدنی را تامین و در مقابل با حضور صندوق بیمه سرمایه گذاری های فعالیت های معدنی، شرایط اعطای تسهیلات از محل اعتبار معادن بزرگ به معادن کوچک فراهم شود.