مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران- یزد

نام: مهدی استاد رحیمی

۰۳۵-۳۸۲۲۲۹۸۱
۰۳۵-۳۸۲۲۳۷۰۰

آدرس: یزد ، صفائیه ، بلوار شهید قندی ، بعد از میدان ریاضی یزدی ، مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد

در راستای تحقق سیاستگذاری دولت و وزارت صنایع و معادن در زمینه تحقیق و توسعه و با توجه به ضرورت تحقق این امر در زمینه تولید ، کاربرد و روش های دستیابی به مواد معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری ، این مرکز با توجه به پتانسل  بالایی مواد معدنی و صنایع معدنی در استان یزد ، احداث گردید.

در حال حاضر اولویت های مرکز، اجرای طرح های پیلوت و توسعه ای است که در افزایش ظرفیت ، تولید و سود آوری نقش ارزنده ای دارند.

مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران با پشتوانه نیروها ، تجهیزات واحدهای معدنی و همکاری با پژوهشگران دانشگاهی ، توانسته است با تعریف طرح ها و پروژه های کاربردی تحقیقاتی در بالندگی واحدهای معدنی و صنایع معدنی و همچنین بهره برداری بهینه و افزایش بهره وری خطوط تولید گام های موثری را بردارد.

برای تحقیق این اهداف ، از امکانات بالقوه تحقیقاتی در مجموعه های معدنی و همچنین از دانش فنی متخصصان ، محققان و پژوهشگران دانشگاه ها استفاده می شود که این امر زمینه ساز ارتباط دانشگاه با صنعت و معدن است.