مجتمع سرب و روی انگوران

نام: امید فلاح

۰۲۴-۳۶۵۲۶۶۱۰

۰۲۴-۳۶۵۲۶۶۱۲

————-

۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۸۱و ۳۳۷۸۰۶۷۴-۰۲۴

۰۲۴-۳۳۷۸۲۸۱۶

angooran.s@gmail.com
http://angouran.impasco.gov.ir

آدرس: دفتر مرکزی: زنجان، اراضی پایین کوه، فاز ۲، میلاد ۱، قطعه ۱، ساختمان عقاب
معدن: زنجان، شهر دندی، معدن سرب و روی انگوران

معدن سرب و روی انگوران یکی از معادن کشور با سابقه ی تاریخی در زمینه بهره برداری می باشد که شکل نوین استخراج از آن به اواخر دهه ۴۰ خورشیدی باز می گردد.

معدن انگوران در نوع خود از بزرگ ترین معادن خاورمیانه و از پرعیارترین کانسارهای روی و سرب جهان به شمار می آید.

ظرفیت تولید آن سالانه ۷۰۰هزار تن اکسید سرب و روی و مخلوط سولفوره سرب و روی است که این میزان تولید برای کارخانه های تولید شمش سرب و روی به کار گرفته می شود.

در حال حاضر ۷۸ کارخانه سرب و روی خریدار مواد معدنی این معدن هستند. استخراج از معدن سرب و روی انگوران به دو صورت روباز و زیرزمینی انجام می گیرد.

این مجتمع دارای گواهینامه ISO 9001 – OHSAS 18001 و ISO 14001 می باشد.

تفکیک محصول استخراجی

 تیپ محصول عیار سرب عیار روی
 پرعیار

۳ %

       ۳۲ %
 متوسط عیار

۳ %

۲۵ %

 مخلوط سولفور

۲ %

۳۲ %

 مخلوط کم عیار

۱٫۵ %

۱۴ %