طرح تجهیز شورابه قم

نام: محمدرضا پیرحسینلو

۰۲۱-۴۵۲۸۶۲۰۹ 
۰۲۱-۸۸۸۰۶۷۵۸

آدرس: تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما استقلال، پلاک ۱۷۱۳، برج جنوبی، طبقه دوم 

دریاچه نمک قم در ۷۰ کیلومتری شمال کاشان و در ناحیه شرقی پلایای قم واقع شده و از پست ترین مناطق حوضه آبریزی قم می باشد.

اکتشافات مقدماتی در مساحت ۲۵۰۰ کیلومترمربع و اکتشافات تفصیلی در مساحتی بالغ بر ۱۸۰۰ کیلومترمربع از دریاچه نمک قم صورت گرفته است.

ذخیره قطعی معدن ۵۴ میلیون تن منیزیا با عیار ۱۷ تا ۲۰ گرم در لیتر، ۳۰۰ میلیون تن هالیت با عیار ۸۰ تا ۸۵ گرم در لیتر و ۵٫۴ میلیون تن سیلویت با عیار ۲ گرم در لیتر می باشد.