مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۷-۱۴۰۱/۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد” انجام امور خدمات عمومی، فنی واداری درمجتمع  سرب نخلک”را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و دویست میلیون) […]

ادامه مطلب
شنبه, فروردین ۲۷, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۸-۱/۱۴۰۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی، فنی واداری در مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۶-۱/۱۴۰۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام  ۵ هزار متر  عملیات  حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی واقع در جنوب استان کرمان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۰-۱۴۰۱/۱ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام آنالیز و مطالعه نمونه­های حاصل از عملیات اکتشافی (شامل تعداد ۵۰۰۰ نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴-۱۴۰۱/۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد” انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات معدنکاری در معادن و آنومالی های تحت پوشش مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) […]

ادامه مطلب
سه شنبه, فروردین ۱۶, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱- ۱۴۰۱/۱ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد  ” انجام خدمات مهندسی و مشاوره فنی و بازرگانی و نظارت در زمینه های اکتشاف، طراحی، تجهیز و  بهره برداری در مجتمع معادن زغال سنگ طبس” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) […]

ادامه مطلب
دوشنبه, فروردین ۱۵, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۲-۱۴۰۱/۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد  ” انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری  درمجتمع معادن زغال سنگ طبس ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۱۵-۱۴۰۰/۱۲ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات شناسای، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی زغال سنگ طبس و معدن زغال سنگ گَلیران واقع در استان های خراسان جنوبی و مازندران ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت […]

ادامه مطلب
شنبه, اسفند ۲۱, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۲-۱۴۰۰/۱۲ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی  “ انجام عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی و اجرای خط انتقال آب به کارخانه های تولیدآهک هیدراته و اسید فسفریک چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۱ و […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۱۳-۱۴۰۰/۱۲ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد  مناقصه عمومی “خرید تعداد ۲ دستگاه لیفتراک مورد نیاز سوله های نگهداری مغزه های حفاری معادن هیرد و جانجا واقع در استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۲ و با جزئیات […]

ادامه مطلب
پنج شنبه, اسفند ۱۹, ۱۴۰۰