مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۸-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی (برداشت ۶۰ هزار نقطه) و گرانی سنجی (برداشت ۵ هزار نقطه) در آنومالی های ابلاغی در استان های مختلف” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۰ و با جزئیات مندرج در […]

ادامه مطلب
سه شنبه, مرداد ۱۸, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۹-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت پنجم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد   ” انجام خدمات مهندسی و مشاوره فنی و بازرگانی و نظارت در زمینه های اکتشاف، طراحی، تجهیز و  بهره برداری در مجتمع معادن زغال سنگ طبس” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۷-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان ۲۰ هزار قرائت در آنومالی های ابلاغی در استان های مختلف ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۴۶-۱۴۰۱/۵ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی استان سیستان و بلوچستان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۴-۱۴۰۱/۴ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ”  انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی واقع در استان های خراسان جنوبی و کرمان ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
سه شنبه, تیر ۲۱, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۵-۱۴۰۱/۴ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ”  انجام  ۱۰ هزار متر  عملیات  حفاری مغزه گیری   در محدوده اکتشافی  هیرد واقع در استان خراسان جنوبی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند […]

ادامه مطلب

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» خرید و تحویل ۵۰۰ (پانصد) عدد قالب فیلترپرس

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های تفاهم مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ و جام جم مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب تأمین کننده/ تولیدکننده ذیصلاح جهت “خرید […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, تیر ۱۵, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۳-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی ” اجرای عملیات احداث یک دهانه پل ۲۵ متری و تکمیل زیر سازی، ابنیه فنی، و روسازی جاده بافق تا معدن سنگ آهن چاه گز و مسیر دسترسی به باسکول […]

ادامه مطلب
دوشنبه, خرداد ۱۶, ۱۴۰۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۲۹-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت سوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد “تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات خط تولید و سیستم کنترل غبار و انجام عملیات خردایش، دانه بندی و پرعیارسازی سنگ آهن (تولید ۰۰۰ر۴۰۰ر۲ تن محصول پرعیار طی مدت ۳ سال) در معدن […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۰-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام آنالیز و مطالعه نمونه­های حاصل از عملیات اکتشافی (شامل تعداد ۲۰۰۰۰ نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پودری)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع […]

ادامه مطلب