مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

فروش محلول SSR400 تولیدی مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی شماره ۲۴-۳/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش محلول SSR400 تولیدی مجتمع پتاس خور و بیابانک در ۳ پارتی جداگانه ۱۰ ،۲۰ و ۴۰ هزار تنی را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضامین شرکت در مزایده […]

ادامه مطلب
دوشنبه, خرداد ۷, ۱۳۹۷

فروش ۳۵۰ هزارتن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن گل گهر ۲ (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۹-۲/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۳۵۰ هزارتن کلوخه سنگ آهن مگنتیت معدن گل گهر ۲ با عیار میانگین ۵۰ درصد(به صورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به […]

ادامه مطلب
یکشنبه, اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل مراحل اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معدن ، احداث و بهره برداری از کارخانه تولید پتاس (آگهی مزایده عمومی۱۶-۲/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل مراحل اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معدن ، احداث و بهره برداری از کارخانه تولید پتاس به ظرفیت سالیانه حداقل ۵۰ هزارتن و فروش محصول تولیدی در محدوده معدنی پلایای میانی را از طریق مزایده عمومی با […]

ادامه مطلب
شنبه, اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷

فروش ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۷-۲/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی معدن میشدوان با عیار میانگین ۵۵ درصد (بصورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷

انجام سرمایه گذاری برای تکمیل مراحل اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معدن سرب و روی چاه تلخ استان کرمان (آگهی مزایده عمومی۱۵-۲/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری برای تکمیل مراحل اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معدن سرب و روی چاه تلخ استان کرمان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷

فروش ۲۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی پرعیار مگنتیتی معدن چاه گز (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴-۲/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۲۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی پرعیار مگنتیتی معدن چاه گز را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیارد )ریال […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷

فروش ۱۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی شماره ۹-۲/۹۷ ت (نوبت چهارم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۰ هزار تن کلوخه باریت معدن مهدی آباد با وزن مخصوص میانگین ۱۵/۴ (بصورت خشک) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۷۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معادن مس کلوت ، کلاته مهران ، چاه فراخ و چشمه شیرین در استان سمنان (آگهی مزایده عمومی۵-۱/۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معادن مس کلوت ، کلاته مهران ، چاه فراخ و چشمه شیرین در استان سمنان را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون ریال) (واریز نقدی یا ضمانتنامه […]

ادامه مطلب
یکشنبه, فروردین ۲۶, ۱۳۹۷