مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۴۲-۱۴۰۱/۴ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش پسماند خروجی (تیلینگ) کارخانه زغال شویی معدن سنگرود در ۳ پارتی ۴۰ و ۳۰ و ۱۰ هزار تنی جداگانه “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره […]

ادامه مطلب
سه شنبه, تیر ۲۱, ۱۴۰۱
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شماره ۳۹-۱۴۰۴/۴ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش ماده معدنی سرب و روی معدن خانه سورمه اصفهان در ۲ پارتی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی […]

ادامه مطلب
سه شنبه, تیر ۱۴, ۱۴۰۱
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شماره ۳۲-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  ۶۸۰ تن  کنسانتره نفلین سینیت تولیدی مجتمع  نفلین سینیت کلیبر ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۹ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(سیصد میلیون) ریال، […]

ادامه مطلب
دوشنبه, خرداد ۱۶, ۱۴۰۱
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شماره ۳۱-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش پسماند خروجی (تیلینگ) کارخانه زغال شویی معدن سنگرود در ۳ پارتی ۴۰ و ۳۰ و ۱۰ هزار تنی جداگانه “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره […]

ادامه مطلب
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۵-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نظر دارد مزایده عمومی ” واگذاری یک قطعه زمین  واقع در استان مازندران – شهرستان بابل ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب
شنبه, خرداد ۷, ۱۴۰۱
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۴-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش بوهمایت تولیدی مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور در ۴ پارتی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با […]

ادامه مطلب
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۴-۱۴۰۱/۳ ت (نوبت اول)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش بوهمایت تولیدی مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور در ۴ پارتی جداگانه ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی […]

ادامه مطلب
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۳-۱۴۰۱/۲ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد در ۵ پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۶ و با جزئیات مندرج در اسناد […]

ادامه مطلب
یکشنبه, خرداد ۱, ۱۴۰۱
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۱-۱۴۰۱/۲ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش تجهیزات، دستگاه ها، لوازم و قطعات مازاد موجود در مجتمع تیتانیوم کهنوج در ۴ پارتی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۵ […]

ادامه مطلب
مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۹-۱۴۰۱/۲ ت (تمدید)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار واقع در شهرستان  نهبندان  استان خراسان جنوبی ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و سی میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) […]

ادامه مطلب
مزایده عمومی