آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۸۹-۹۹/۷ ت

یکشنبه, ۱۳ مهر, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات استخراج و فروش  ماده معدنی در معادن مس کلوت، کلاته مهران، چاه فراخ و چشمه شیرین استان سمنان” را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( هفت میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۰۷/۱۴ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ ، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۰۸/۰۳ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۴ برگزار می گردد.