آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۶۱-۱۴۰۱/۶ ت (نوبت چهارم)

یکشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام سرمایه گذاری به منظوراکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن زغال سنگ حرارتی کوه ورامی و طراحی، احداث و بهره برداری از کارخانه زغال شویی  با ظرفیت تولید سالیانه حداقل ۱۰۰ هزارتن کنسانتره زغال سنگ و فروش محصولات تولیدی” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۶۵٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شصت و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز دو شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ تعیین می گردد.