مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد برگزار کرد: دومین دوره آموزشی تربیت کارور دستگاه حفاری

شنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۱

دومین دوره آموزشی تربیت کارور دستگاه حفاری، ویژه نیروهای شرکت اکتشافات پویا مس ایرانیان، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد و با مشارکت مجتمع های معدنی سرب نخلک و خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، دومین دوره آموزشی تربیت کارور دستگاه حفاری که مطابق با استاندارد های آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشوری با هدف تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز کشور و شرکت مذکور در حوزه حفاری، به مدت یک ماه از تاریخ هشتم تیرماه ۱۴۰۱ در حال اجرا است شامل دو بخش تئوری و عملی است.

شرکت کنندگان این دوره آموزشی، مباحث تئوری را  در مرکز آموزش بین کارگاهی مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد و بخش عملی را با حضور در پروژه های اکتشافی مجتمع های معدنی  خراسان جنوبی و سرب نخلک می گذرانند.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون این دوره جزو چهارمین دوره از سلسله برنامه های آموزشی تربیت حفار در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است که با هدف تربیت کارور دستگاه حفاری و تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز کشور در این حوزه، توسط مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد و با همکاری مجتمع های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار شده است.