در نشست معاونت برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو با نمایندگان صمت استان زنجان بررسی شد: فرآیند اجرای برگزاری مزایده بسته سرمایه گذاری

چهارشنبه, ۲۳ شهریور, ۱۴۰۱

بررسی فرایند اجرای برگزاری مزایده بسته پیشنهادی سرمایه گذاری آهن استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای نشست رییس هیات عامل ایمیدرو و سرپرست ايمپاسكو با مدیران سازمان صمت استان زنجان، پیرامون ارائه بسته سرمایه گذاری در راستای احیاء و فعال سازی معادن کوچک، جلسه ای با حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیر اقتصادی ایمپاسکو و مشاور معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صمت و همچنین نمایندگان سازمان صمت استان زنجان در محل سالن جلسات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار شد.

هدف از این جلسه بررسی آئین نامه و دستور العمل کلی برگزاری مزایده جهت ارائه بسته سرمایه گذاری احیاء و فعال سازی معادن کوچک بود.

بر اساس این گزارش پس از بررسی و رفع ابهامات مفاد آئین نامه مقرر گردید در مهرماه سالجاری فرایند مزایده بسته سرمایه گذاری برای معادن و محدوده های آهن واقع در منطقه های زرین آباد و ماه نشان استان زنجان صورت پذیرد.

لازم به ذکر است در حال حاضر بسته سرمایه گذاری ماده معدنی سنگ آهن در استان زنجان شامل ۷ محدوده اکتشافی و یک پروانه بهره برداری می باشد که برنده مزایده در صورت وجود ذخیره مناسب می بایست به احداث واحد فرآوری اقدام نماید که این موضوع موجب افزایش تولید و اشتغال پایدار در سطح استان می گردد.