مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک خبر داد: اخذ گواهی نامه معدن و صنعت سبز

جمعه, ۱۲ فروردین, ۱۴۰۱

اخذ گواهی نامه معدن و صنعت سبز توسط مجتمع پتاس خور و بیابانک از جمله اقدامات صورت گرفته توسط مجتمع پتاس خور و بیابانک در سال ۱۴۰۰ است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سعید نادری با بیان این مطلب گفت: عملکرد پمپاژ شورابه مجتمع در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب بود که این عدد نسبت به برنامه سال ۱۴۰۰ تحقق ۱۱۰ درصدی را رقم زد.

نادری در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیون تن نمک و بیش از ۲۸۰ هزار تن کارنالیت استخراج شده است.

وی با اشاره به میزان تولید پتاس در سال ۱۴۰۰ گفت: بیش از ۳۷ هزار تن پتاس در سال گذشته تولید شد که نسبت به برنامه شاهد تحقق ۱۱۷ درصدی در تولید این محصول بودیم.

نادری اصلاح پروانه بهره برداری خور، پروژه کلرید کلسیم و هیدروکسید منیزیم و دریافت گواهی کشف محدوده مهرجان را ازجمله طرح های در دست اقدام مجتمع پتاس خور و بیابانک نام برد.

مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک در پایان، تولید ۴۰ هزار تن پتاس، ۳۰۰ هزار تن کارنالیت و استخراج ۲۱ میلیون تن ماده معدنی را ازجمله برنامه های سال ۱۴۰۱ این مجتمع نام برد.