آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۵۴- ۱۴۰۱/۵ت (نوبت اول) تمدید

سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد ” انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز معدن و استخراج و فروش سنگ آهن در معدن شیطور واقع در شهرستان بافق استان یزد ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ  ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سیصد میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ تمدید می گردد.