آگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۴۰- ۱۴۰۱/۴ ت (نوبت اول) (تمدید)

سه شنبه, ۱۵ شهریور, ۱۴۰۱

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد “ انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف تکمیلی، اخذ مجوزهای لازم، طراحی، تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن سرب و روی آلبلاغ اسفراین و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید شمش روی به ظرفیت سالیانه حداقل ۱۰ هزار تن شمش روی و محصولات جانبی دیگر در شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سیصد و سی میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تمدید می گردد.