گزارش عملکرد حوزه اکتشاف ایمپاسکو در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰

سه شنبه, ۱۱ آبان, ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در ۶ ماهه نخست سال جاری ۸۰۰ کیلومتر مربع نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ در مناطق امیدبخش پهنه ها تهیه شده، همچنین بیش از ۳۰ هزار متر حفاری در حوزه پلی متال و آهن صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش یک فقره گواهی کشف به میزان ۲۰۲ میلیون تن ماده معدنی طلا و مس و نیز ۱۰ فقره پروانه اکتشاف جدید در حوزه های آهن، پلی متال و غیرفلزی در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و لرستان دریافت شده است.

لازم به یادآوری است در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ برداشت ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی به تعداد بیش از ۲ هزار قرائت در حوزه پلی متال انجام شده است.