عملکرد طرح احیای معادن کوچک مقیاس از ابتدا تا پایان مرداد۱۴۰۰/ یادداشتی از سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

یکشنبه, ۱۴ شهریور, ۱۴۰۰

یکی از طرح هایی که در بخش معدن به عنوان نقطه عطف، محور و نگاهی نو با هدفِ جان بخشیدن به معادن کشور تعریف گردید، طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس است که به عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۸ در کشور نام معدن را در رسانه ها پررنگ تر نمود و با پیاده سازی این طرح بخش های مغفول در حوزه معدن و صنایع معدنی دیده و حمایت شدند.

با توجه به نبود فرآیند خاص برای این ایده­ جدید، با برگزاری جلسات متعدد و مشارکت انجمن های تخصصی و تشکل های مرتبط با معدن و نیز حضور شرکت های بزرگ معدنی کشور، مسیر حرکت تعریف و اهداف تبیین گردید. مسئولیت اجرا به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران واگذار شد ولی تمامی ارگان های مرتبط با معدن و صنایع معدنی در شورای هماهنگیِ این طرح حضور داشته و با رفع تنگناها و حمایت های ویژه، طرح مذکور جایگاه خود را در سطح ملی و خانواده معدن کشور پیدا نمود.

مهمترین انگیزه های طرح، هم افزایی با حضور تشکل ها، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته بر مبنای مزیت های نسبی و منطقه ای با هدف افزایش تولید، تامین مواد اولیه برای واحدهای صنایع معدنی بزرگ و متوسط، تکمیل زنجیره فرآیند تولید و افزایش ارزش افزوده ماده معدنی با جلوگیری از خام فروشی تبیین گردید.

با توجه به جایگاه این طرح به عنوان مرکز ارتباط و همرسانی بین جامعه معدنی کشور، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های معدنی نیز به عنوان دست اندرکاران مرتبط با حوزه معدن مورد حمایت قرار گرفتند و حضور در معادن کوچک، زمینه رشد آنها را فراهم نموده و موجب اثر بخشی مضاعف در توسعه معدن در مناطق مستعد گردید.

در مجموع با احیا و فعال سازی ۶۷۰ معدن از ابتدای طرح تاکنون، هدیه طرح احیای معادن کوچک مقیاس، ایجاد پتانسیل ۱۱۹۵۵ نفر شغل مستقیم و افزایش بیش از ۲۳ میلیون تن تولید سالیانه برای بخش معدن و صنایع معدنی است و مهمترین نکته، دیده شدن این معادن و حمایت مستمر آنها در قالب پایش مستمر در قالب این طرح برای آینده و توسعه آنها به لحاظ فنی، کیفی و کمی در سازمان های مرتبط با بخش معدن است.

ادبیاتی جدید در بخش معدن کشور پس از این طرح شکل گرفت و رفتارهای کلینکی، پاراکلینیکی و احیای معادن کوچک موجب شد تا عارضه یابی و تعیین تکلیف و حمایت معادن کوچک توسط ارگان های دولتی، بخش های تخصصی و مشاوران بهتر مد نظر قرار گیرد. هر چند لازم است با حضور و تدبیر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با تقویت این نگاه و ارتقای توجه بخش معدن، موجبات توسعه معادن کوچک مقیاس و افزایش سهم این بخش برای تکمیل زنجیره تولید حوزه معدن محقق گردد.