آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۶-۹۹/۱۱ ت

چهارشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران در نظر دارد ” انجام سرمایه­گذاری به منظور تجهیز معدن واستخراج و فروش سنگ آهن  در معادن c13 و  c17 واقع در شهرستان بافق استان یزد ” را از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیزده میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) را اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۵/۱۱/۹۹ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۱۱/۲۹  با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۱۲/۰۹ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ تعیین می گردد.