مدیر مجتمع فروکروم جغتای مطرح کرد: افزایش تولید فروکروم با ورود بخش خصوصی

شنبه, ۱۰ مهر, ۱۴۰۰

افزایش تولید فروکروم در مجتمع فروکروم جغتای با ورود بخش خصوصی رشد چشمگیری داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمد داودی با بیان این مطلب گفت: تا قبل از واگذاری مجتمع فروکروم به راهبری، متوسط تولید فروکروم پر کربن سالانه ۸ هزار تن و بیشترین تولید ۱۱ هزار تن بود.

وی در ادامه افزود: در برنامه تولید سال جاری میزان تولید ۱۵هزار تن فروکروم پرکربن در نظر گرفته شد که با وجود کمبود برق و خاموشی کامل کوره به مدت ۱۵ روز و کارکرد با ۵۰ درصد دیماند طی ۳۰ روز، ۹۰ درصد این هدف تنها در ۶ ماهه نخست سال محقق شد.

داودی خاطر نشان کرد: این افزایش تولید به دنبال اجرای سیاست‌های جدید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مبتنی بر واگذاری واحدهای زیرمجموعه‌ به بخش خصوصی و تدوین ساختارهایی تحت عنوان «راهبری» اتفاق افتاد.

وی با اشاره به افزایش تولید فروکروم پر کربن در سال گفت: کارخانه از سال ۱۳۹۶ به راهبری واگذارشده و از آن زمان شاهد سیر صعودی تولید تا پایان سال ۱۳۹۹ بودیم و بگونه ای که در این سال به تولیدی در حدود ۲۶هزار تن ( مجموع فرآوری مجدد سرباره ها و فلز ناشی از ذوب و احیا) در سال رسیده است و این سیر افزایش تولید به دلیل مدیریت بخش خصوصی در تأمین به موقع مواد اولیه است.

وی یکی دیگر از دلایل افزایش تولیدات امسال را به دلیل تأمین مواد اولیه دانست و اظهار داشت: دست بخش خصوصی برای خرید مواد اولیه باز است و در حال حاضر شرکت راهبر مجتمع فروکروم در معادن کوچک و خصوصی کرومیت سرمایه‌گذاری  و مواد اولیه شامل سنگ  و کنسانتره کرومیت را تامین می‌کند.

مدیر مجتمع فروکروم جغتای اظهار داشت:  قبل از واگذاری مجتمع به بخش خصوصی، دولت می بایست خوراک ورودی کارخانه را بر اساس قیمت روز خریداری کند و مجوز پیش پرداخت جهت خرید مواد اولیه وجود نداشت، در حالیکه راهبر این مشکل را ندارد و به راحتی مواد اولیه کارخانه را تامین می کند.