آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۴۰-۹۹/۱۱ت (نوبت دوم)

یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالیانه ۱۰۰ کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طلای سر کهنو میرجاوه (سیاه جنگل) واقع دراستان سیستان و بلوچستان ” را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۸٫۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (هشت میلیارد و چهارصد و بیست میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۱۱/۰۸ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۳ برگزار می گردد.