آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۹۹/۱۰ ت (نوبت دوم)

یکشنبه, ۷ دی, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، تجهیز،آماده سازی و بهره برداری از معدن  زغال سنگ حرارتی  کوه ورامی، طراحی و احداث کارخانه زغال شویی با ظرفیت تولید سالیانه حداقل ۱۵۰ هزارتن کنسانتره زغال سنگ و فروش محصولات تولیدی” را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( چهل و یک میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۹۹/۱۰/۱۰ و حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ ، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۹/۱۱/۰۴ بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۵ برگزار می گردد.