مدیر مجتمع طلای موته اعلام کرد: افزایش ۲۹ درصدی تولید طلای موته در آبان

چهارشنبه, ۸ دی, ۱۴۰۰

میزان تولید مجتمع طلای موته در آبان ۱۴۰۰ حدود ۲۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران،علیرضا طالاری با بیان این مطلب گفت: مجتمع طلای موته در ماه آبان امسال، ۳۱ کیلوگرم شمش طلا تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۴ کیلوگرم شمش بود. این میزان تولید نسبت به برنامه (۲۴ کیلوگرم) نیز ۲۹ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: مجتمع طلای موته از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۲۲۳ کیلوگرم شمش طلا تولید کرد که در مقایسه با رقم تولید مدت مشابه سال گذشته (۲۱۲ کیلوگرم)، ۵ درصد رشد نشان می دهد.
مدیر مجتمع طلای موته تصریح کرد: میزان برنامه تولید ۸ ماهه امسال این مجتمع نیز ۱۸۱ کیلو و ۳۰۰ گرم بود که نسبت به میزان تولید شده (۲۲۳ کیلوگرم)، ۲۳ درصد رشد نشان می دهد.

منبع: ایمیدرو