۱۰ تیرماه؛ روز صنعت و معدن گرامی باد

چهارشنبه, ۹ تیر, ۱۴۰۰