آگهی مزایده عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۲۸-۴/ ۱۴۰۰ت

یکشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۰

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی”انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز، اکتشاف تکمیلی، آماده سازی و بهره برداری از معدن طلای خونیک و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالیانه ۲۰۰ کیلوگرم واقع در استان خراسان جنوبی را  از طریق مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دویست و سی میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷  و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳   با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ ، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۳۰  بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  برگزار می گردد.