پیشنهادی کودکانه که در معدن به اجرا درآمد/ یادداشتی از سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس

سه شنبه, ۱۱ آبان, ۱۴۰۰

امروز در نمایشگاه معدنی ماینکس با مشاهده غرفه کودک و معدن بر آن شدم که در این زمینه نکاتی را مطرح نمایم. یکی از رسالت های معدنکاری مسئولانه، پرداختن به خانواده و جامعه ای است که معدنکاری ارتباط لاینفکی با آن دارد. معدنکاری از نوع مجموعه فعالیت های گروهی است و روابط اجتماعی و عاطفی بین معدنکاران و خانواده های آنان به نحو چشمگیری بیشتر است.
در جامعه امروزی به دلیل ارتقای آگاهی سطح خانواده ها و توسعه شبکه های اجتماعی، کودکان در هدایت و تصمیم سازی خانواده نقش کلیدی پیدا کرده اند. این عزیزان دوست داشتنی می توانند در زمان تصمیم گیری نقش هدایت کننده، بازدارنده و حتی در برخی مواقع مشاور را ایفا نمایند. در کشورهای توسعه یافته، کودک و خانواده جزو موارد کاری است که شرکت های بزرگ معدنی به آن توجه داشته و حتی در سال ۲ یا سه مرتبه افراد خانواده به دعوت از شرکت معدنی در محیط معدن حضوریافته و با افتخار در کنار عضو شاغل در معدن تصاویر و لحظات زیبایی را حین بازدید ثبت می نمایند. یکی از نقش های تربیتی در پیاده سازی توسط پلیس برای آگاهی بخشی به خانواده و اجرای امور مشورتی و بازدارنده همین کودک با نقش داوطلبانه همیارپلیس و یا پلیس کوچک است.
دیده شدن کودکان توسط شرکت های معدنی می تواند انگیزه حمایت عاطفی آنها در محیط خانواده و درک متقابل عضو شاغل معدنی را در پی داشته باشد. زمینه های انتشار کتاب، طراحی و ساخت اسباب بازی، بازی های کامپیوتری، فیلم و مستند می تواند فرصت های مناسبی را برای هدایت کودکان در زمینه معدن ایجاد نماید. فازهای تخصصی روانشناسی و بازی درمانی نیز در حوزه معدن برای کودکان قابل تعریف است چرا که سختی کار و در برخی موارد دوری محیط کار و عدم حضور در خانواده، تاثیر خاص خود را در آن محیط گذاشته و بر همین مبنا کشورهای توسعه یافته معدنی موضوعات روانشناسی مرتبط با مجموعه های معدنی و دور کار را با حمایت ویژه برای موارد علمی و تحقیقاتی حمایت نموده و حتی بودجه خاص برای آن لحاظ می نمایند.
نکته دیگری که در بازی های معدنی برای کودکان مورد توجه است، نقش چشمگیر آن در ایجاد باور و تصویرسازی ذهنی از طریق اجرای نقش در بازی و شناخت با فرآیند معدنکاری برای ایجاد زمینه تصمیم گیری در انتخاب شغل آینده است. برای این موضوع ایجاد فضای محیطی، بصری و بازدیدهای از محیط های معدنی می تواند کمک بسزایی در این زمینه داشته باشد. در موضوع ژئوتوریسم و بازدیدهای زمین شناسی محیطی جذاب برای کودکان را به همراه خانواده ایجاد نموده و این فالورهای کوچک معدنی قطعاً در آینده معدنکاران بزرگ و حامی محیط زیست خواهند شد.