چگونه می توان در معادن و صنایع معدنی تحول دیجیتال ایجاد کرد؟/ دبیرخانه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

یکشنبه, ۸ تیر, ۱۳۹۹

صحبت در مورد تحول دیجیتال به زودی برای صنایعی مانند بانکداری، بیمه و خرده فروشی منسوخ می گردد. این صنایع از سال ها قبل، پروژه های تحول هوش مصنوعی را آغاز کرده اند. با این حال، این وضعیت به طور کلی برای اکثر شرکت های معدنی متفاوت است. فقط چند شرکت معدنی در جهان برای بهبود فعالیت های معدنی خود، برنامه توسعه هوش مصنوعی را دنبال کرده اند.

این مقاله، به بررسی الزمات استفاده از هوش مصنوعی در شرکت های معدنی و راهکارهای توسعه فناوری های مرتبط در معادن و صنایع معدنی خواهد پرداخت.

جهت دریافت مقاله اینجا کلیک کنید: