پرداخت تسهیلات

سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از محل منابع داخلی به کارکنان و مدیران خود به طور مساوی وام پرداخت نمود.