مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک خبر داد:افق ۱۴۰۸ نقطه طلایی تولید پتاس

شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ؛ امیدرضا محبعلی، مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک با بیان این مطلب گفت: روند افزایشی تولید در بزرگترین معدن شورآبه حوزه خلیج فارس با افزایش تولید پتاس مجتمع به ۱۰۰ هزار تن در افق ۱۴۰۸ همراه خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به واقع شدن معدن شورآبه و پلایای پتاس این مجتمع در استان های خراسان جنوبی و اصفهان، گفت: این معدن یکی از بزرگترین معدن های ایران از نظر وسعت و ذخیره و بزرگترین معدن حوزه خلیج فارس و آسیای میانه در خصوص شورآبه ها است.
وی با اشاره به آغاز فعالیت در بخش معدن از سال ۸۴ با انتقال شورآبه به استخرها، بیان کرد: در ابتدا انتقال این شورابه ها کم و در حد یک تا ۲ میلیون تن بوده اما این روند در سال های گذشته افزایش پیدا کرد به گونه ای که در سال ۹۷ بالغ بر ۱۳ میلیون متر مکعب شورآبه از پلایای انتقال داده شد و که باعث افزایش تولید مجتمع به ۲۰ هزار تن کلرید پتاسیم در سال شد.
محبعلی اضافه کرد: در سال جاری برنامه مجتمع انتقال ۱۸ میلیون متر مکعب شورابه است که تاکنون ۱۶ میلیون مترمکعب آن انتقال داده شده است.
مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک با بیان اینکه راهبری مجتمع پتاس برای انجام فعالیت های توسعه ای به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده است، بیان کرد: بر اساس برنامه زمان بندی باید تا سال ۱۴۰۸ به ظرفیت ۸۰ میلیون مترمکعب انتقال شورآبه برسیم که ظرفیت تولید پتاس را به ۱۰۰ هزار تن در سال افزایش خواهیم داد.
محبعلی، اجرای ۱۵۰ تا ۱۴۰ کیلومتر کانال، ۱۶۰۰ هکتار استخر و احداث کارخانه جدید با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن جهت افزایش تولید را از جمله برنامه های سرمایه گذار در این مجتمع عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به تولید ۱۰۰ هزار تن پیش زمینه هایی نیاز است که مهمترین آن جانمایی و احداث کانال های جدید در پلایای می باشد، گفت: در حال حاضر ۴۰ کیلومتر کانال در این معدن حفر گردیده است که این مقدار باید به ۱۴۰ کیلومتر افزایش پیدا کند.
محبعلی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ۱۳۰۰ هکتار استخرهای شورابه در این مجتمع احداث شده است که باید به این مساحت فعلی مقدا ۱۶۰۰ هکتار نیز اضافه گردد.
به گفته وی طبق برنامه ریزی انجام شده احداث کارخانه جدید از سال ۱۴۰۳ وارد فاز اجرایی می شود.