نشان لیاقت حمایت از تولید ملی به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران رسید

دوشنبه, ۲۴ دی, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در جشنواره حمایت از تولید ملی موفق به دریافت نشان لیاقت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، این شرکت در بخش ژئوتوریسم و برون سپاری مجتمع های تحت مدیریت خود موفق به دریافت نشان لیاقت در ششمین جشنواره ملی حاتم شد.

بر اساس این گزارش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از سال گذشته موفق به اجرای طرح ژئوتوریسم و گردشگری معدنی در مجتمع پتاس خور و بیابانک شد، همچنین در حال حاضر مجتمع معدنی سرب نخلک و شرکت زغال سنگ البرز مرکزی در برنامه اجرا و پیاده سازی طرح ژئوتوریسم قرار دارند.

همچنین در راستای اجرای اصل ۴۴ و استفاده از توان بخش خصوصی، واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع ها و طرح ها جهت سرمایه گذاری از جمله اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال های گذشته بوده است که در این راستا در بخش برون سپاری فعالیت های ایمپاسکو و ایمیدرو (مجتمع ها و طرح های تحت مدیریت ایمپاسکو) ۶ مجتمع و ۱۹ طرح تحت مالکیت ایمپاسکو می باشد که ۵ مجتمع و ۱۳ طرح واگذار شده و یک مجتمع و ۶ طرح در دست واگذاری است، همچنین در بخش برون سپاری طرح های ایمیدرو (تحت مدیریت ایمپاسکو) ۵ طرح واگذار شده و ۹ طرح در دست واگذاری است.

انجام موفق پروژه های مرتبط با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، انجام طرح های توسعه ای قابل قبول در سازمان با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد زیرساخت و بستر مناسب جهت توسعه گردشگری و ژئوتوریسم به صورت تخصصی و عملکرد مثبت در عرصه سلامت و سرمایه گذاری مناسب در حوزه توریسم سلامت محور از جمله محورهای ارزیابی ششمین جشنواره ملی حاتم بود.

گفتنی است جشنواره حاتم (حمایت از تولید ملی) ۱۹ دی ماه با تقدیر از برگزیدگان در سالن همایش های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.