نخلک؛ پیشگام در مقابله با کرونا

یکشنبه, ۱۱ آبان, ۱۳۹۹

مجموع هزینه های ریالی صورت پذیرفته در مقابله با بیماری کرونا شامل پیشگیری از ابتلا، کمک های نقدی و غیر نقدی به مراجع و سازمان های ذیصلاح و حمایت از کارکنان با توزیع انواع بسته های معیشتی و غیره به بیش از ۵ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، علی الرغم شیوع بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال ۹۸، مجتمع معدنی سرب نخلک با تلاش و برنامه ریزی  گسترده نه تنها شاهد کاهش آمار حوزه ی بهره برداری نبوده بلکه با همکاری همزمان بخش دولتی و راهبر در بسیاری از شاخص ها در مقایسه با سال های گذشته روندی افزایشی ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش مجموع هزینه های ریالی صورت پذیرفته مقابله با بیماری کرونا شامل پیشگیری از ابتلا، کمک های نقدی و غیر نقدی به مراجع و سازمان های ذیصلاح و حمایت از کارکنان با توزیع انواع بسته های معیشتی و غیره به بیش از ۵ میلیارد ریال رسیده است که البته مجموعه این اقدامات تا زمان غلبه بر این بیماری ادامه خواهد داشت.

همچنین علی الرغم تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بیماری در روند تولید و منابع انسانی، در این مجتمع نه تنها تعدیل نیرو صورت نگرفته بلکه تعداد کارکنان ۱۰ درصد افزایش یافته و در مجموع به حدود ۴۴۰ تن رسیده است.

بر اساس این گزارش تلاش در جهت ارتقای بهداشت عمومی و پرداخت به امور حوزه ی تولید در کنار رعایت اصول بهداشتی، ضامن توسعه ی روز افزون و پایدار در شرایط کنونی کشور است.