منابع قابل اطمینان مواد معدنی؛ پشتوانه تامین انرژی پاک پس از بحران کووید-۱۹ ترجمه: دکتر مریم کارگرراضی؛ مشاور مدیرعامل ایمپاسکو در امور پژوهشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

پنج شنبه, ۲۰ شهریور, ۱۳۹۹

کووید-۱۹ بر لزوم نظارت بر امنیت تأمین مواد معدنی برای آینده ی انرژی پاک تأکید کرده است.

مواد معدنی نقش مهمی در ظهور بسیاری از فناوری های انرژی پاک که امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ایفا می کند، از توربین های بادی و پنل های خورشیدی گرفته تا وسایل نقلیه ی الکتریکی. اما اطمینان از اینكه این فناوری ها و فناوری های مهم و كلیدی دیگر می توانند از منابع معدنی كافی برای حمایت از تسریع انتقال انرژی در سرتاسر جهان استفاده کنند یك چالش مهم و قابل توجه در سطح جهانی است.

برای دریافت مقاله اینجاhttp://www.impasco.gov.ir/wp-content/uploads/2020/09/مقاله.pdf کلیک کنید: