معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد: تیتانیوم کهنوج واگذار شد

سه شنبه, ۳ تیر, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، خدایار کریم نژاد؛ معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت با بیان این مطلب گفت: در راستای سیاست های اجرایی ایمپاسکو و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی، مجتمع تیتانیوم کهنوج به بخش خصوصی واگذار شد.

وی در ادامه افزود: فرآیند واگذاری این مجتمع از اواخر سال ۹۸ با برگزاری مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید کنسانتره تیتانیوم به ظرفیت سالانه ۱۳۰ هزار تن صورت گرفته است.

کریم نژاد با اشاره به برون سپاری مجتمع ها و معادن تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به بخش خصوصی در سال های اخیر گفت: شرکت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برنده مزایده شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ادامه تصریح کرد: از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری مجتمع تیتانیوم کهنوج با راهبری بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه می دهد.

کریم نژاد در خاتمه افزود: امید است با بهره برداری از مواهب الهی باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته شویم.

گفتنی است جنوب کرمان با هفت شهرستان و یک میلیون نفر جمعیت، یک سوم مساحت استان را به خود اختصاص داده است.