معادن فعال مجتمع طلای موته به سه معدن رسید

شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۰

معدن طلای دره اشکی سومین معدن فعال مجتمع معدنی طلای موته پس از معادن چاه خاتون و سنجده، پروانه بهره برداری  دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، پروانه بهره برداری معدن طلای دره اشکی توسط مجتمع معدنی طلای موته به مدت ۱۰ سال اخذ و این محدوده معدنی به عنوان سومین معدن این مجموعه به معادن قابل بهره برداری مجتمع طلای موته افزوده شد.

بر اساس این گزارش مجوز محیط زیست معدن طلای دره اشکی پس از تایید سازمان محیط زیست استان اصفهان توسط مجتمع معدنی طلای موته دریافت شده است.

با بهره برداری از معدن طلای دره اشکی میزان ذخایر قابل استخراج مجتمع معدنی طلای موته نیز حداقل ۵۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

گفتنی است عملیات آماده سازی و بهره برداری از معدن طلای دره اشکی با شروع عملیات احداث مسیر دسترسی به این معدن در خرداد ۱۴۰۰ آغاز شده است.