مدیر نظارت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد: تولید ۴ برابری نخلک با حضور بخش خصوصی

چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، ابوطالب اشکوری؛ مدیر نظارت شرکت با بیان این مطلب گفت: مجتمع سرب نخلک قبل از واگذاری به بخش خصوصی سالیانه ۱۸۰۰ تن کنسانتره تولید می کرد و با حضور بخش خصوصی این رقم به ۸۰۰۰ تن افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: قبل از واگذاری به بخش خصوصی ۱۵۰ نفر نیروی شاغل در مجتمع سرب نخلک داشتیم، در حالیکه بعد از واگذاری شاهد جهشی بیش از ۲ برابر در تعداد نیروی شاغل در این مجتمع هستیم.
اشکوری خاطر نشان کرد: ساخت کارخانه تولید شمش سرب و ساخت کارخانه تولید کنسانتره سرب ازجمله برنامه های در دست اقدام این مجتمع است که توسط راهبر محقق خواهد شد.
مدیر نظارت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به افزایش تولید مجتمع فروکروم جغتای بعد از واگذاری گفت: میزان تولید سالیانه فروکروم این مجتمع قبل از واگذاری ۹ هزار تن و بعد از آن ۱۴ هزار تن می باشد که به دنبال آن شاهد افزایش نیروی انسانی در این مجتمع نیز هستیم.
وی برنامه ریزی جهت تولید ۲۵ هزار تن فروکروم (ظرفیت اسمی کارخانه موجود) را از جمله برنامه های در دست اقدام مجتمع فروکروم جغتای عنوان کرد.
اشکوری ساخت ۲ کارخانه تولید فرو سیلیس به ظرفیت هر کدام ۲۵ هزار تن را از دیگر برنامه های در دست اقدام این مجتمع بیان کرد.
وی در خاتمه با اشاره به افزایش تولید و اشتغال بعد از واگذاری در سایر مجتمع های تحت تابعه ایمپاسکو از قبیل فسفات اسفوردی و نفلین سینیت گفت: در سال ۹۸ برنامه واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع های سنگ آهک پیربکران و زغالسنگ گلندرود به بخش خصوصی را داریم.