مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس خبر داد: جهش تولید با احیای معادن کوچک مقیاس

سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سیدرضا عظیمی؛ مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با بیان این مطلب گفت: فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال ۱۳۹۹ با جهش تولید مواد معدنی در کشور و هدف گذاری طرح جهت احیای ۲۰۰ معدن کوچک مقیاس همراه خواهد بود.
وی در ادامه افزود: طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال ۹۸ با عنوان “رونق تولید” موفق شد تا با شناسایی تعداد ۴۴۹۶ معدن کوچک مقیاس در کشور، تعداد ۲۱۳۰ معدن را در قالب ۳۶۴ پروژه بررسی و ضمن انجام اقدامات کلینیکی بر روی تعداد ۹۷۰ معدن کوچک، در نهایت در سال ۱۳۹۸ مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، ۱۴۶ معدن کوچک مقیاس را از ۱۵۰ معدن هدفگذاری شده در کشور احیا کند.
مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با اشاره به اهمیت معادن طلا در کشور گفت: در آینده نزدیک برنامه های ویژه ای برای مشارکت و سرمایه گذاری در معادن کوچک مقیاس طلا در نظر داریم.
عظیمی افزود: یکی از عوامل موفقیت طرح هم افزایی تشکل ها و انجمن هاست که در آغاز سال جدید لازم است تشکر از همکاری صمیمانه و همراستایی آنها با طرح را اعلام کنم. کمیته های مشترک با تشکل ها مخصوصاً صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و طرح زیرساخت ایمیدرو در طرح ایجاد شده که تصمیم گیری های برنامه های مرتبط در این کمیته ها شکل خواهد گرفت.
مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۹ با عنوان ” جهش تولید” گفت: این نام گذاری که خود نشان دهنده اهمیت و ضرورت تولید و حمایت قاطع تولید کنندگان از نگاه مقام معظم رهبری می باشد، لذا لزوم ایجاد و توسعه بسترهای مناسب حمایتی از تولید کنندگان و به خصوص تولید کنندگان بخش معدن که سربازان جنگ اقتصادی می باشند، بیش از پیش بر همگان آشکار شده است.
وی گفت: معدن موتور محرک بخش تولید و به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در صنایع معدنی است که با تقویت این بخش قطعاً تولید پایدار، توسعه مناطق محروم و قطع وابستگی به واردات در شرایط تحریم های ظالمانه محقق خواهد شد.
عظیمی در خاتمه افزود: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، با توجه به مهیا بودن زیرساخت های اجرایی و نرم افزاری، روند احیای معادن کوچک مقیاس در سال ۱۳۹۹ با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد که ضمن پایش وضعیت معادن احیا شده در سال ۹۸، نسبت به آمایش، بررسی های کلینیکی و انجام پروژه های زیرساخت سایر معادن نیز اقدام خواهد شد.