مدیریت پروژه های پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی

امروزه گسترش فعالیت‌های علمی و صنعتی و روند رو به رشد جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیک در محیط سازمان‌ها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات و انجام تحقیقات امکان‌پذیر نیست. در نتیجه اطلاعات حاصل از پروژه های تحقیقاتی به عنوان یک منبع بسیار پرارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمانی مطرح است.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز با محور قراردادن فعالیت های پژوهشی از ایده ها و طرح های پژوهشی از طریق همکاری با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان استقبال می نماید.

 

 

 

 فرم طرح پژوهشی 
 –  پروژه های پایان یافته پژوهشی