مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد: برنامه انجام ۸۰ هزار متر حفاری اکتشافی در سال ۱۴۰۰

یکشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۰

امیرعلی طاهرزاده انجام ۸۰ هزار متر حفاری اکتشافی توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را از جمله برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امیرعلی طاهرزاده با اشاره به اهمیت عملیات اکتشافی در ایمپاسکو گفت: با توجه به پیشران بودن بخش اکتشاف در توسعه معدن و صنایع معدنی کشور و ایجاد توسعه پایدار، ۸۰ هزار متر حفاری در بخش های سنگ آهن، زغال سنگ و پلی متال، ۱۵ هزار کیلومترمربع تهیه نقشه های زمین شناسی از جمله اهم برنامه های اکتشافی این شرکت در سال ۱۴۰۰ است.
طاهرزاده در ادامه دریافت ۴ فقره گواهی کشف را از دیگر برنامه های سال ۱۴۰۰ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عنوان کرد.
وی با اشاره به برنامه ۶۷ هزار مترحفاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال گذشته گفت: خوشبختانه در پایان سال ۹۹ شاهد تحقق ۱۱۷ درصدی حفاری اکتشافی (۷۷ هزار متر) بودیم.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بیشترین میزان حفاری اکتشافی توسط این شرکت در سال گذشته را مربوط به استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: انجام بیش از ۳۸ هزار متر حفاری اکتشافی در این استان نشان از توجه دولت به توسعه اشتغال و افزایش تولید در مناطق کمترتوسعه یافته دارد.