فروکروم جغتای رکورد زد

چهارشنبه, ۹ مرداد, ۱۳۹۸

مجتمع فروکروم جغتای در تیرماه سال جاری موفق به ثبت رکورد تولید ۱۹۱۶ تن شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، واحد تولید مجتمع فروکروم جغتای در تیرماه سال جاری موفق به شکستن رکورد خردادماه با تولید ۱۹۱۶ تن شد.
رکورد بیشترین میزان تولید از ابتدای بهره برداری مجتمع فروکروم جغتای تا خردادماه امسال به میزان ۱۸۱۳تن بود.
گفتنی است مجتمع فروکروم جغتای در استان خراسان رضوی، شهرستان جغتای واقع شده است.