فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی و استفاده نشده موجود در مجتمع فسفات اسفوردی (آگهی مزایده عمومی شماره ۶-۲ /۹۸ ت)

دوشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی و استفاده نشده موجود در مجتمع فسفات اسفوردی را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ (یکصد و بیست و نه میلیون و چهارصد هزار) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۱۴/۰۲/۹۸ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۸/۰۲/۹۸ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد۱۷۹) بنام این شرکت به آدرس : استان یزد، شهرستان بافق، ۳۵ کیلومتری جاده بافق- بهاباد مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۰۶/۰۳/۹۸ تعیین می گردد.