فراخوان عمومی متقاضیان واجد شرایط جهت شناسایی پتانسیل های معدنی طلا در مجاورت معدن طلای موته (آگهی فراخوان عمومی شماره ۵۰- ۵ /۹۷ ت)

سه شنبه, ۹ مرداد, ۱۳۹۷

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان عمومی متقاضیان واجد شرایط جهت شناسایی پتانسیل های معدنی طلا در مجاورت معدن طلای موته به منظور مشارکت در تکمیل مراحل اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معدن و خرید تضمینی مواد معدنی استخراجی را ارزیابی کیفی نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دعوت بعمل می آید از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۲۷/۵/۹۷ جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی، طبقه ششم، امور بازرگانی مراجعه و در صورت تمایل اسناد مذکور را به همراه مدارک اشاره شده در آن حداکثر تا تاریخ ۱۰/۶/۹۷ در پاکت در بسته با ذکر موضوع فراخوان به دبیرخانه شرکت واقع در نیم طبقه آدرس فوق تحویل نمایند. (تلفن تماس مسئول مربوطه ۸۴۸۱۳۴۸۳)