فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره ۷۵-۹۹/۶ ت (نوبت دوم)

دوشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد در قالب طرح سرمایه گذاری احیاء و فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، فراخوان عمومی ارزیابی کیفی با موضوع  “  انجام سرمایه گذاری  به منظور انجام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن فلورین استان مازندران ” را با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان از تاریخ ۹۹/۰۶/۱۰ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ (پانصد هزار) ریال به شماره حساب جاری ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پاکات فراخوان حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه  مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ تعیین می گردد.