فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره ۶۱-۹۹/۵ ت

دوشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در قالب طرح احیاء و فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در نظر دارد فراخوان عمومی ارزیابی کیفی” انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید محصولات نسوز با استفاده از کانسنگ معدن درزی ولی بوکان و معادن غیر فعال استان آذربایجان غربی” را با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۵ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۹/۰۵/۲۵ با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) شماره حساب جاری ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳ برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پاکت های فراخوان حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ تعیین می گردد.