فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره ۱۳۲-۹۸/۱۱ت

دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی”  ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری  به منظور احداث  و بهره برداری از کارخانه تشویه خاک روی با ظرفیت بار ورودی سالیانه حداقل ۱۰۰ هزار تن ماده معدنی روی سولفوره در استان زنجان” را با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فراخوان از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۲و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۸/۱۱/۱۲با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) بحساب ۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ به شماره شبا ۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان پرداخت درآمد شرکت های دولتی بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۹۸/۱۱/۲۶تعیین می گردد.