عناصر نادر خاکی

شنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۶

تهیه و تنظیمکارگروه پژوهشی حوزه مدیر عامل

این مقاله بخشی از پروژه (طرح جامع عناصر نادر خاکی) می باشد که در سال ۱۳۹۳ به دنبال پروژه پایلوت نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارایه گردید.

ذخایر عناصر نادر خاکی بر حسب تنوع و منشاء در دو شاخه اولیه و جانبی (ثانویه) بررسی می شوند که ذخایر اولیه شامل کربناتیت ها در معدن bayanobo چین و معدن Mountain pass کانادا یا ماگماهای قلیایی در معدن Bokan Mountain و Thor lake کانادا و یا ذخایر منیتیتی-هماتیتی مانند معدن Pea Ridge در میسوری، معدن Olympic Dam در استرالیا و معدن Kiruna در سوئد می باشد. ذخایر ثانویه نیز در پلاسرهای مونازیتی مانند جریان های پلاسری Central Idaho، جریان های پلاسری در کارولینای شمالی و جنوبی و ذخایر فسفریتی مانند معدن فلوریدا در کارولینای شمالی و سایر معدن فسفاته در چین طبق گزارش USGS کل منابع اکسیدهای عناصر نادر خاکی جهان ۸۸ میلیون تن برآورد گردیده که بیشترین آنها به حدود ۳۱ درصد اختصاص به چین دارد، سایر کشورهای مطرح شامل ایالت متحده آمریکا، استرالیا، هند، مالزی می باشند. سهم سایر کشورها از کل ذخیره به حدود ۲۵ درصد می رسد.

برای دانلود کلیک کنید