طرح های پژوهشی مورد حمایت ایمپاسکو اعلام شد

شنبه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، عناوین ۴ طرح پژوهشی این شرکت در سامانه ساتع به صورت فراخوان اعلام شد.
بر اساس این گزارش طرح پژوهش و پایش پساب کارخانه فرآوری نخلک و انتخاب مکان مناسب و طراحی بهینه سد باطله و نیز طرح ارزیابی پایداری و تحلیل دینامیکی شبکه حفریات زیرزمینی معدن سرب نخلک به روش تحلیلی و عددی مربوط به مجتمع سرب نخلک می باشد.
بهینه سازی عملیات آتشباری معدن سرب و روی مهدی آباد به منظور جلوگیری از اثرات نامطلوب طرح پژوهشی دیگری در مجتمع سرب و روی مهدی آباد است.
این گزارش حاکیست در مجتمع معادن زیرزمینی زغالسنگ نیز پژوهش و بومی سازی ساخت دستگاه خودنجات کاتالیستی به عنوان یکی دیگر از ۴ طرح پژوهشی ایمپاسکو مطرح است.
علاقمندان به انجام طرح های پژوهشی می توانند جهت اطلاع از شرح خدمات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برای اجرای طرح های پژوهشی مذکور به سامانه http://sate.atf.gov.ir مراجعه کنند.